Index

Back to List
Sippar Altinu'u
1 mu al-ti-nu-u2 lugal-e Year Altinu'u (became) king (Symbolae Boehl 361)
2 mu us2-sa al-ti-nu-u2 {gisz}gu-za in-dab5 Year following the year Altinu'u seized the throne (CT 48 63)